Menselijk bedrijf affiche

Drukwerken

alle op papier, perkament of andere materialen, door middel van
boek-, plaat-, steen- of zeefdruk vermenigvuldigde stukken, terwijl overeenkomstig
internationaal besluit met gedrukte stukken zijn gelijkgesteld: a. geautografeerde stukken;
b. geschreven naam- of zogenaamde visitekaartjes; c. alle op enige andere wijze dan door boek-,
plaat-, steen- of zeefdruk werktuigelijk vermenigvuldigde stukken (die door de schrijfmachine
verkregen en gecalqueerde stukken uitgezonderd), mits zij als zodanig te onderkennen en bij ten minste
20 volkomen gelijkluidende, met elkaar overeenstemmende exemplaren.
(anno 1916)

ANNO 2020

Logo Drukwerk Unlimited

Het oplossend vermogen voor een drukwerkprobleem moet groter zijn
dan een beschikbaar machinepark. Grafisch facilitair bedrijf Drukwerk Unlimited
onderscheidt zich door voor iedere drukwerkvraag de beste oplossing te
bieden door de meest efficiënte werkwijze te gebruiken, waardoor
vanzelf de beste prijs/kwaliteitverhouding wordt bereikt.
Voor zowel studio-, druk- als afwerkvraagstukken.

Schrijf, bel of mail voor meer informatie naar:
Drukwerk Unlimited - Prinses Beatrixlaan 17 - 6571 AH Berg en Dal
Telefoon: 024-684 10 19 - info@du-nl.com